תקנון

ברוכים הבאים לאתר "מסיבת בנות"   
האתר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל, בין השאר, חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט (להלן "האתר").             
www.mesibat-banoti.co.il             

1. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.

2. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא
והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד
האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו
ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי
השתתפות אלו.

3. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים
    לתנאים המיוחדים של אותו שירות הכולל דואר פירסומי.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

5. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

8
. קנייתך באתר זה תהווה אישור והצהרה כי הינך מעל גיל 18 וכי קראת והבנת את התקנון והסכמת לכל התנאים האמורים בו.

9.עצם קנייתך באתר מאפשרת להנהלת האתר לשלוח אל הלקוח דואר אלקטרוני פרסומי לגבי מוצריה.

10.

כל הזכויות של האתר או לאתר או לכל החומר באתר , לרבות  הקונספט , התכנים, הטיפים , הסרטונים, וכו' שיכים לרשות פסטרנק כץ– מסיבת בנות. כל שימוש בהם לרבות העתקה, הפצה , מכירה , שימוש בקוד , שימוש מסחרי כלשהו , שימוש בשיטה, אסורים בתכלית האיסור ללא אישור בכתב של בעלי הזכות.    

הזמנת מוצרים

א.האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה
מצוינת במפורש האפשרות, לפיה, ניתן לרכוש אותם באמצעות לחיצה על כפתור "אני רוצה"(אלא אם אין מחיר או הוא נקוב כ-"0" ₪) .  אם אפשרות זו (כפתור "אני רוצה") לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, הרי שלא ניתן לרוכשו, והאתר לא יהיה מחוייב לספק לך את המוצר ו/או השירות.

ב. הזמנה ו/או רכישה של המוצרים ת
לויה בזמינותם במלאי יצרני ו/או יבואני המוצרים (להלן "ההזמנה"). למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים יתכן כי מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. במידה והמוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומר לעצמו האתר את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת שלא לקבל את ההצעה, תתבטל הזמנתך ולא תחוייב בכל סכום כלשהוא.

 

ג.יום ההזמנה – הכוונה ליום עסקים רגיל עד השעה 17:00.   במקרה אחר, ההזמנה תחשב כאילו בוצעה ביום העסקים הבא שלאחריו.

 
אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ב. עם סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שלך וקבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע ויחלו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי האתר או יצרניהם או מפיציהם.

ג. על מנת שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, על הזמנתך להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הרלוונטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולביצוע העיסקה. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידינו.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא האתר רשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במידה והמוצרים יחזרו אלינו בשל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד
למלא פרטים נכונים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או על פי כל דין.


אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיס האשראי שברשותך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

ב.באפשרותך לשלם באמצעות העברת פרטי האשראי בטלפון בשיחה עם נציג החברה.

ג.באפשרותך להעביר את פרטי האשראי באמצעות פקס למשרדי החברה .

ד.באפשרותך להזמין שליח או דילת מסיבת בנות  ולשלם על המוצר במזומן, אצלך. האמור בסעיף זה נכון לגבי אזורי חלוקה מוגבלים לפי החלטת האתר ולשיקולו בכל רגע נתון.


ה. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הינם עד 14 יום (להלן:" מועדי האספקה") מיום אישור העיסקה ע"י חברת האשראי.
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת
וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים מצליחה) .

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת
המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת
המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או
מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית הנהלת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר
ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י חברתנו ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר, ובכפוף לרשימת הישובים אליהן מספק האתר שירותי משלוח עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם האתר, לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהא הנהלת האתר הפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת,
בתוספת הוצאות דמי טיפול ומשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס
להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

 ביטול עיסקה

א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת הספק ולא נעשה בהם שימוש.
 
וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: fax@mesibat-banot.co.il  .
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך.
לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת)  .

אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעמנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה וימצא כי המוצר אכן היה בשימוש (מספיק כי לא יהיה עטוף בעטיפת יצרןלא יהיה ניתן לקבל את המוצר בחזרה או לזכות את התשלום על העסקה והעסקה לא תתבטל (וזאת בגלל אופי המוצרים והייעוד שלהם(


ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי
החזרה או דמי טיפול.
ג.חשוב לציין כי כל המוצרים נבדקים לפני שילוח. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981

אחריות
א לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.כמו כן, התמונות באתר הינם לצורך הדגמה בלבד ואינן משקפות במדויק ובקנה מידה זהה את המוצר הנרכש. האתר שומר לעצמו לספק מוצר זהה בעל אריזה שונה וקניתך באתר מהווה הסכמה לתנאי זה.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על האתר והיצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.האתר, היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו  
ג. בשום נסיבות לא תחול על האתר  ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר,או ההמלצות המובאות באתר, גם בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר,הסברים, רעיונות , טיפים, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברתנו  ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

ד. האתר   ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או 
 
מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ו.אין אחריות על נזק שהתבצעה על ידי הלקוח.

תנאים נוספים

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ב.החברה יהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ גם באמצעות כל אמצעי תקשורת, בכל מידע בדבר מבצעים או על מנת לספק לך שירות .

 ג. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא החברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא החברה  רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

ה. כל האביזרים מסופקים עם סוללות , הוראות הדרכה ותפעול מלאות בעברית.

 

בהצגת חשבונית:

ו.        אחריות תנתן על המוצרים למשך חצי שנה, בתנאי שימוש נכונים לא כולל שבר או חבלה מכוונת.

ז.        לאחר חצי שנה, ינתן ע"י החברה ללקוחותיה -  שירות תיקונים לאביזרים,  בתשלום.  

 דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד